Cele Frocha :-)

Witaj.

Tutaj znajdziesz informacje o krótkoterminowych celach, które realizuję. Dowiesz się też jakich używam praktycznych narzędzi, by te cele realizować.


1) Otworzenie kolejnego e-biznesu i wzrost przychodu pasywnego z jego tytułu o kwotę X zł netto miesięcznie.
Efekt: Dochód Pasywny i Rezydualny
Progress: 12%
Termin realizacji: 31.XII.2011 r.

Narzędzia, których będę używać:
CDSI
Tabela Jakości
Cele SMART
Tablica Motywacyjna
Zasada 80/20